اخبار پلیمر و پتروشیمی

صنعت پتروشیمی مانعی برای خروج ارز از کشور

316 روز قبل
"

صنعت پتروشیمی دو فاکتور مهم اقتصادی درحوزه ارز را انجام می دهد و برخلاف برخی از صنایع که فقط مانع از خروج ارز هستند، صنعت پتروشیمی هم مانع از خروج ارز می شود و هم برای کشور ارزآور است.


"

غلام علی جعغرزاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی درگفتگو با خبرنگارنیپنا با تاکید برنقش مهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور اظهارکرد: مجلس در هر بودجه ای به دنبال این است که تراز صاردات از واردات بیشتر باشد و ذخایر ارزی روند نزولی داشته باشد. در این میان صنعت پتروشیمی می تواند تکیه گاه مثبتی برای اقتصاد کشور باشد.

وی با بیان این که قیمت خوراک در صنعت پتروشیمی بسیار حائز اهمیت است گفت: مجلس در زمان تنظیم بودجه باید به فرمولی برسد که قیمت خوراک پتروشیمی به نرخ متعادل رسانده شود تا هم از ثروت ملی درست استفاده شود و هم توجیه اقتصادی برای سرمایه گذاران صنعت پتروشیمی داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس دهم عنوان کرد: به دلیل ارزان بودن قیمت خوراک پتروشیمی در برخی ازکشورهای همسایه، سرمایه گذاران انتظار دارند تا قیمت خوراک در کشور بر اساس قیمت خوراک کشورهای همسایه تعیین شود که به نظر می رسد این کار امکان پذیر نیست.

جعغرزاده با بیان این که صنعت پتروشیمی باعث می شود تا از خام فروشی مواد فاصله بگیریم خاطر نشان ساخت: صنعت پتروشیمی یکی از صنایع مهم در کشور است که در آن اشتغالزایی زیادی وجود دارد به این دلیل مجلس با همکاری خود خواهان آن است تا صنعت پتروشیمی در کشور تقویت شود.


---