قیمت مواد پلاستیک آسیاب شده

برای آگاهی از اطلاعات بروز مواد موجود با ما تماس حاصل فرمایید.

لیست مواد پلاستیک آسیابی قابل عرضه

گروه پلیمریعنوان و گرید محصولشکل ظاهریتوضیحاتقیمت (تومان)تصویرتاریخ بروزرسانی
پلی اتیلن سنگین (HDPE)بادی آسیابی رنگیپرک   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)آسیابی تزریقیپرک   1396/04/03
پلی اتیلن سنگین (HDPE)بادی آسیابی بی رنگپرک   1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)آسیابی سفیدپرک  مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلی پروپیلن هموپلیمر (PP homopolymer)آسیابی رنگیپرک  مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلی پروپیلن کو پلیمر (pp- copolymer)آسیابی بی رنگپرک  مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)ای بی اس آسیابی سفید ورقپرک  مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)ای بی اس آسیابی طوسیپرک   1396/04/03
اکریلونیتریل بوتادین استایرن (ABS)ای بی اس آسیابی سفیدپرکراهگاه مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET) پاپ کرن پتپاپ کرنسفید مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)پاپ کرن پت پاپ کرنرنگی مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلي اتيلن ترفتالات (PET)پریفرم آسیاب شدهپرک   1396/04/03
پلی آمید (PA)پلی آمید 6 آسیابی مشکیپرکمشکی مواد پلاستیک آسیابی1396/04/03
پلي استال (POM)پلي استال مشكي آسياب شدهپرکراهگاه آسياب شده  1396/04/03