اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

تاریخ عرضه
نام کالا
نوع بسته بندی
مشخصات کالای قابل عرضه
تولید کننده
حجم کالای قابل عرضه
حداقل عرضه
قیمت پایه
مکان تحویل
نوع قرارداد
تاریخ تحویل
حداکثر قیمت مجاز
1397/04/02 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی مبلغ1900 ريال به ازای هر کیلوگرم هزینه بسته بندی به قیمت پایه فروش اضافه می گردد. وزن هر پالت 1260 کیلوگرم.50درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. پتروشیمی تخت جمشید 160 40 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/04/05 89052
1397/04/02 پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی فروش اعتباری 20درصد نقد+سه چک یک ماهه. مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت می شود. مخصوص شرکتهای تایرسازی پتروشیمی تخت جمشید 105 50 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/04/05 89052
1397/04/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت چوبی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 550 20 75497 انبار کارخانه نقدی 1397/04/05 83046
1397/04/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی مبلغ1900 ريال به ازای هر کیلوگرم هزینه بسته بندی به قیمت پایه فروش اضافه می گردد. وزن هر پالت 1260 کیلوگرم.20درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. پتروشیمی تخت جمشید 240 16 68854 انبار کارخانه سلف 1397/04/17 75739
1397/04/02 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9.500.000ريال می باشد. پتروشیمی بندرامام 294 50 75497 انبار کارخانه نقدی 1397/04/05 83046
1397/04/02 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از تسویه بورسی ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/04/05 89052
1397/04/02 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد. 20درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. مخصوص شرکتهای تایرسازی پتروشیمی تخت جمشید 294 50 68854 انبار کارخانه سلف 1397/04/17 75739
1397/03/30 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس ازتسویه بورسی، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. نماد محصول CRP100B در حواله های صادره ARMCRP100B می باشد. پتروشیمی شازند 500 50 67909 انبار کارخانه نقدی 1397/04/04 74699
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پرداخت مبلغ 545ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی جم 1496 50 45599 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 50158
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی خرید از مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.تسویه به صورت نقدی. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 1- گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2- گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96 4- ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. *خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. هزینه حمل و انبار داری تهران مبلغ 1700ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد. پتروشیمی بندرامام 500 50 51870 انبار کارخانه سلف 1397/04/26 57057
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52511 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پرداخت مبلغ 545ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی جم 176 50 45599 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 50158
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت چوبی آریاساسول درفروش خود مالیات بر ارزش افزوده را براساس مصوبات سال 1397اخذ می نماید . لذا شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت را ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از طرف اداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورود کالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد . ) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.خریداران حق صادرات محصول خریداری شده از بورس کالارا ندارند. پتروشیمی آریا ساسول 660 50 52204 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57424
1397/03/29 پلی استایرن انبساطی 400 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 25 63000 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 189000
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S65 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 300 50 37128 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 44553
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ سلف 28 روزه/تسویه نقدی/ اعتباری(اعتباری اسنادی و ضمانت نامه)/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-645نام تجاری گرید TG-640Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640N میباشد/ شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه خمل معرفی می گردد. پتروشیمی تندگویان 1661 50 48729 انبار کارخانه سلف 1397/04/26 53601
1397/03/29 پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 25 66000 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 198000
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریدری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و "کد پتروشیمی" شرکت های متخلف مسدود خواهد شد.خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-SB 641 نام تجاری گرید TG-SB 640S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB 640S میباشد. شماره حساب 4925781220 بانک ملت جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد/تسویه نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه) پتروشیمی تندگویان 836 50 52080 انبار کارخانه سلف 1397/04/26 57288
1397/03/29 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، داشتن بهین یاب جهت خرید از مچینگ الزامیست ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهی نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 63 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57308
1397/03/29 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت چوبی مبلغ1900 ريال به ازای هر کیلوگرم هزینه بسته بندی به قیمت پایه فروش اضافه می گردد. وزن هر پالت 1260 کیلوگرم.20درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. پتروشیمی تخت جمشید 240 16 68854 انبار کارخانه سلف 1397/04/13 75739
1397/03/29 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 728 20 71954 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 215862
1397/03/29 پلی اتیلن سبک خطی دورانی 32604UV پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پرداخت مبلغ 545ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. محصول عرضه شده دارای دانسیته متوسط بوده و برای تولید قطعات دورانی مورد استفاده قرار می گیرد. پتروشیمی جم 407 50 47179 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 51896
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S57 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 200 50 40732 انبار کارخانه سلف 1397/04/20 48878
1397/03/29 استایرن بوتادین رابر تیره 1712 پالت فلزی مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد. 20درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. مخصوص شرکتهای تایرسازی پتروشیمی تخت جمشید 294 50 68854 انبار کارخانه سلف 1397/04/13 75739
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 2000 50 47630 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 52393
1397/03/29 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی سلف 14 روزه - هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز پس از سررسید سلف ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 728 20 71954 انبار کارخانه سلف 1397/04/12 215862
1397/03/29 پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 512 20 68000 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 204000
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ سلف - *تسویه: نقدی-اعتباری *مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا ازجمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده می باشند.به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند.درصورت مشاهده موارد نقض،حواله های شرکتهای مذکور متوقف و کد پتروشیمی مسدود خواهدشد/نماد BG-821 نام تجاری گرید BG-820S بوده وازلحاظ کیفی مطابق بااسپک BG-820S میباشد.خریداران فروش فوری موظفندظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی ازانباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصدمبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریدار دریافت میگردد. پتروشیمی تندگویان 1430 50 62676 انبار کارخانه سلف 1397/04/21 72077
1397/03/29 پلی بوتادین رابر1220 پالت فلزی فروش اعتباری 20درصد نقد+سه چک یک ماهه. مبلغ10000000ریال چک تضمین بدون تاریخ بابت ودیعه پالت فلزی ارائه گردد.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت می شود. مخصوص شرکتهای تایرسازی پتروشیمی تخت جمشید 105 50 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 89052
1397/03/29 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی مبلغ1900 ريال به ازای هر کیلوگرم هزینه بسته بندی به قیمت پایه فروش اضافه می گردد. وزن هر پالت 1260 کیلوگرم.50درصد نقد +سه چک یک ماهه.ماهیانه یک و نیم درصد برای مانده وجه هزینه مالی دریافت میگردد. پتروشیمی تخت جمشید 160 40 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 89052
1397/03/29 پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 25 66000 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 198000
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا ازجمله شرکتهای مستقردر مناطق آزادو ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدارو مشتریان گرامی رسانده می شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده در بازارآزاد نمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقص،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و"کد پتروشیمی" شرکت های مختلف مسدود خواهد شد. خریداران فروش فوری موظفند ظرف مدت یک هفته ازصدورحواله اقدام به برداشت محصول نماینددر غیراینصورت بابت هزینه انبارداری وجبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روز شمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل ازخریدار دریافت میگردد.شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد.نمادBG-825 نام تجاری گرید BG-820N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG820N می باشد. پتروشیمی تندگویان 2409 50 60907 انبار کارخانه سلف 1397/04/21 70043
1397/03/29 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پالت چوبی. هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر 100 10 94221 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 103643
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 جامبوبگ سلف 28روزه/ تسویه نقدی/اعتباری / یا مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-641نام تجاری گرید TG-640Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-640S میباشد./ شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهرجهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل / مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری میباشد. پتروشیمی تندگویان 506 50 50172 انبار کارخانه سلف 1397/04/26 55189
1397/03/29 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 75 - گرید طبیعی پالت چوبی پالت چوبی.هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر 70 10 110607 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 121667
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف وکد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدودخواهدشد.نماد BG_781 نام تجاری گرید BG_780S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_780S می باشد.خریداران موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند.در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد. پتروشیمی تندگویان 968 50 59857 انبار کارخانه سلف 1397/04/21 68835
1397/03/29 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی نوع بسته بندی پالت چوبی/حداقل خرید 22 /درصورت تاخیر در برداشت کالا به صورت روز شمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده حق انبارداری دریافت میگردد پتروشیمی لاله 110 50 52850 انبار کارخانه سلف 1397/04/12 58135
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از تاریخ صدور حواله می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می گردد. پرداخت مبلغ 545ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی جم 506 50 51870 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57057
1397/03/29 پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر، تحویل فوری و پس از صدور حواله می باشد. حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 286 50 37849 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 45418
1397/03/29 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 330 50 45805 انبار کارخانه سلف 1397/04/13 50385
1397/03/29 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 96 2- گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 96 3-مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به تابستان 96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی. شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشند منوط به ارائه ی مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل میباشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 800 50 48089 انبار کارخانه سلف 1397/04/19 52897
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر، تحویل فوری و پس از صدور حواله می باشد. حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 2508 50 37128 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 44553
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تحویل ماهشهر ، تحویل فوری و پس از صدور حواله می باشد. حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ،فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 1000 50 36385 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 43662
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازادعرضه با شرایط رینگ معاملاتی درتالارمنطبق میباشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد .چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت ازپرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه اسقرارومجوز فعالیت در مناطق آزادو ویژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی. شایان ذکر است صدور حواله برای منشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدراک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل مکنند و در غیر اینصورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقی مانده خواهند بود هزینه حمل و انبار داری تهران مبلغ 1700 ریال به ازای هر کیلوگرم می باشد - پالت پلاستیک 11ردیفه - تسویه به صورت نقدی پتروشیمی بندرامام 506 50 37128 انبار کارخانه سلف 1397/04/19 44553
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه هزینه ومسئولیت حمل باخریدارمی باشد.با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ّپرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعدازصدور حواله،به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصدازارزش کالای باقیمانده دریافت میگردد. پتروشیمی مهر 220 50 52204 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57424
1397/03/29 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/درصورت عدم برداشت تا یک هفته بعد از صدور حواله هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده دریافت خواهد شد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی.شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشند منوط به ارائه مدارک فوق الذکر بصورت کپی برابر اصل می باشد. پتروشیمی بندرامام 800 50 48089 انبار کارخانه سلف 1397/04/19 52897
1397/03/29 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت چوبی آریاساسول درفروش خود مالیات بر ارزش افزوده را براساس مصوبات سال 1397اخذ می نماید . لذا شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت را ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از طرف اداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورود کالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد . ) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.خریداران حق صادرات محصول خریداری شده از بورس کالارا ندارند. پتروشیمی آریا ساسول 990 50 48089 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 52897
1397/03/29 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریدری شده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمی باشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و "کد پتروشیمی" شرکت های متخلف مسدود خواهد شد.خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-MOD 641 نام تجاری گرید TG-MOD 640S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-MOD 640S میباشد. شماره حساب 4925781220 بانک ملت جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد.تسویه نقدی/اعتباری(اعتبار اسنادی و ضمانت نامه) پتروشیمی تندگویان 2508 50 50292 انبار کارخانه سلف 1397/04/26 55321
1397/03/29 پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی 1- تحویل در انبار فروشنده واقع در عسلویه صورت می پذیرد. 2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 25 69049 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 207147
1397/03/29 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 210 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57308
1397/03/29 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 200 10 94221 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 103643
1397/03/29 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 220 50 52204 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57424
1397/03/29 پلی پروپیلن نساجی RG1101S جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، (BCF) گریدنخ ، mfi 24.1 ~ 26 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا در موعد مقرر، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 105 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 57308
1397/03/29 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. ضمنا شماره حساب 5659050184 بانک ملت جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده معرفی می گردد.عواقب واریز اشتباه مالیات برعهده خریدار می باشد. پتروشیمی غدیر 100 50 37128 انبار کارخانه نقدی 1397/04/03 44553
1397/03/28 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت)بسته بندی پالت چوبی پتروشیمی لرستان 240 50 46400 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 51040
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی در صورت تاخیر در برداشت روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بابت هزینه پالت، بسته بندی و مالیات آن مبلغ 414 ریال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد. باطلاع می رساند با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل مبارزه با پولشویی و اعمال کنترل های داخلی شرکت پلی پروپیلن جم بر عملیات فروش، کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی 4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت، دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند را دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان صدور حواله های فروش میسر نمی باشد. (لازم به ذکر است ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی می باشد.) پلی پروپیلن جم 440 50 57789 انبار کارخانه سلف 1397/04/09 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی RPX345S پالت چوبی حداکثر زمان حمل 7 روز پس از تسویه نزد شرکت بورس کالای ایران بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بابت هزینه پالت، بسته بندی و مالیات آن مبلغ 414 ریال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد. باطلاع می رساند با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل مبارزه با پولشویی و اعمال کنترل های داخلی شرکت پلی پروپیلن جم بر عملیات فروش، کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی 4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت، دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند را دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان صدور حوال( توضیح : نام تجاری کالای عرضه شده RP345S می باشد .) پلی پروپیلن جم 110 50 60394 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 66433
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L پالت چوبی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند . داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. بسته بندی پالت چوبی شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 110 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی EP440L پالت چوبی در صورت تاخیر در برداشت روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بابت هزینه پالت، بسته بندی و مالیات آن مبلغ 414 ریال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد. باطلاع می رساند با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل مبارزه با پولشویی و اعمال کنترل های داخلی شرکت پلی پروپیلن جم بر عملیات فروش، کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی 4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت، دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند را دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان صدور حواله های فروش میسر نمی باشد. (لازم به ذکر است ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی می باشد.) پلی پروپیلن جم 660 50 57789 انبار کارخانه سلف 1397/04/16 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی HP510L جامبوبگ حداکثر زمان حمل 7 روز پس از تسویه نزد شرکت بورس کالای ایران بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود. بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند . باطلاع می رساند با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل مبارزه با پولشویی و اعمال کنترل های داخلی شرکت پلی پروپیلن جم بر عملیات فروش، کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی 4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت، دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند را دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان صدور حواله های فروش میسر نمی باشد. (لازم به ذکر است ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی می باشد.) پلی پروپیلن جم 500 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی SIF010 پالت چوبی کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد). پتروشیمی پلی نار 50 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی اتیلن سبک فیلم 2420E02 پالت چوبی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت)بسته بندی پالت چوبی پتروشیمی کردستان 240 50 48089 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 52897
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی 504 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند . داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 315 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست* حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از سررسید سلف ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 200 50 52099 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی ZR230C جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 210 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن RP270G پالت پلاستیکی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.خریداران میبایست در زمان حمل کالا به همان تعداد خرید پالت پلاستیکی تحویل انبار فروشنده دهند در غیر اینصورت بابت هزینه هر پالت ومالیات آن مبلغ یکصد ونه هزار تومان جداگانه پرداخت نمایند*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*. حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس ازتسویه بورسی، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:1-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری2-آگهی تاسیس3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات4-اساسنامه(حوزه فعالیت). پلیمر کرمانشاه 720 50 51870 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57057
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی 315 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد). پتروشیمی پلی نار 200 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از سررسید سلف می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 52099 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R پالت چوبی خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 220 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس ازتسویه بورسی، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. نماد محصول CRP100B در حواله های صادره ARMCRP100B می باشد. پتروشیمی شازند 500 50 67909 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 74699
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L جامبوبگ خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. نوید زرشیمی 105 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد). پتروشیمی پلی نار 315 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد.1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد.4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. در صورت تاخیر در برداشت هزینه انبارداری 3% به صورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی مارون 110 50 52204 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57424
1397/03/28 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از تسویه بورسی می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 500 50 45805 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 50385
1397/03/28 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال گواهی نامه ارزش افزوده, قسمتی از اساس نامه که نوع فعالیت شرکت مشخص شده است,اگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی آخرین تغییرات الزامی می باشد. لازم به ذکر است ارسال این مدارک برای هر مشتری فقط یک مرتبه کافی می باشد. پتروشیمی مهاباد 240 50 45805 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 50385
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی V30S پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس ازتسویه بورسی، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 50 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/28 پلی پروپیلن شیمیایی EP548R پالت چوبی حداکثر زمان حمل 7 روز پس از تسویه نزد شرکت بورس کالای ایران بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری خواهد بود. بامسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزاد و ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. بابت هزینه پالت، بسته بندی و مالیات آن مبلغ 414 ریال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد. باطلاع می رساند با توجه به ماده 2 و 3 دستورالعمل مبارزه با پولشویی و اعمال کنترل های داخلی شرکت پلی پروپیلن جم بر عملیات فروش، کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی 4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت، دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند را دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند. بدیهی است در غیر اینصورت، امکان صدور حواله های فروش میسر نمی باشد. (لازم به ذکر است ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی می باشد.) پلی پروپیلن جم 330 50 57789 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 63567
1397/03/28 پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 220 50 52099 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 57308
1397/03/27 پلی بوتادین رابر 1220 پالت چوبی خرید برای عموم آزاد است.بابت هزینه باکس پالت و مالیات آن 1774 ريال به ازای هر کیلوگرم اضافه می گردد.*درج کدشناسه پتروشیمی شازند درثبت سفارش الزامیست*. شرایط اعتبار توسط پتروشیمی شازند تعیین می گردد.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از تسویه بورسی ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 800 40 80957 انبار کارخانه نقدی 1397/03/30 89052
1397/03/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE1000 جامبوبگ پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام نمایید. بانیار پلیمر گنبد 100 25 76126 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 228378
1397/03/27 اپوکسی رزین مایع E06 SPL بشکه خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان 25 20 154200 شاد آباد سلف 1397/04/10 169620
1397/03/27 استایرن بوتادین رابر روشن 1502 پالت فلزی اعتباری 4 ماهه ماهیانه 1/5 درصد -خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. ودیعه هر پالت فلزی مبلغ 9.500.000ريال می باشد. پتروشیمی بندرامام 504 50 75497 انبار کارخانه نقدی 1397/03/30 83046
1397/03/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ صرفاًکسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشندخریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خریداعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهدارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزشمارنیم درصدمی شود.نماد BG781 نام تجاری گرید BG780Sمی باشد. پتروشیمی تندگویان 198 50 68835 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 79160
1397/03/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ صرفاًکسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشندخریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خریداعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهدارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزشمارنیم درصدمی شود.تسویه:نقدی/اعتباری(اعتباراسنادی و ضمانت نامه) پتروشیمی تندگویان 352 50 50811 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 55892
1397/03/27 پلی کربنات 0710 پالت چوبی نوع بسته بندی کیسه همراه با پالت - با توجه به اینکه وزن هر پالت 1250 کیلو می باشد،مشتری باید مابه التفاوت آن را با مجتمع تسویه نماید.خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. پتروشیمی خوزستان 54 40 170000 انبار کارخانه نقدی 1397/03/30 187000
1397/03/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت می گردد،صبح روزعرضه شرکتهای متقاضی خریداعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیر این صورت امکان تایید اعتبار وجود نخواهد داست.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدارو فروشنده گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازار آزاد نمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض، شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت شرکتهای مختلف مسدود خواهد شد.مربوط به شرکتهایی می باشند که بر اساس مجوز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای قرارداد فی مابین هستند.مهلت حمل تا 7روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری میباشد.تسویه نقدی/اعتباری/حداقل خرید 10 تن پتروشیمی بندرامام 100 50 52897 انبار کارخانه سلف 1397/04/21 58186
1397/03/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدمی شود.نماد TG-MOD641 نام تجاری TG-MOD640Sمی باشد. پتروشیمی تندگویان 440 50 50292 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 55321
1397/03/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دریافت می گردد،صبح روزعرضه شرکتهای متقاضی خریداعتباری بایستی به شرکت تجارت صنعت تعهد ارائه اعتبار اسنادی ارائه نمایند درغیر این صورت امکان تایید اعتبار وجود نخواهد داست.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدارو فروشنده گرامی رسانده شود که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازار آزاد نمیباشند.درصورت مشاهده مواردنقض، شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و کد پتروشیمی شرکت شرکتهای مختلف مسدود خواهد شد.مربوط به شرکتهایی می باشند که بر اساس مجوز کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید دارای قرارداد فی مابین هستند.مهلت حمل تا 7روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری میباشد.تسویه نقدی/اعتباری/حداقل خرید 10 تن پتروشیمی بندرامام 100 50 52897 انبار کارخانه سلف 1397/04/21 58186
1397/03/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE2000 جامبوبگ پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام نمایید. بانیار پلیمر گنبد 100 25 76126 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 228378
1397/03/27 پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 جامبوبگ پس از تحویل کامل کالا نسبت به ارائه نامه آزاد سازی وجه فروشنده اقدام نمایید. بانیار پلیمر گنبد 300 25 74634 انبار کارخانه نقدی 1397/04/02 223902
1397/03/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدمی شود. پتروشیمی تندگویان 506 50 70043 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 80549
1397/03/27 اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین بشکه خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد. با مسئولیت شرکت تجارت صنعت مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد.محل تحویل انبار شاد آباد تهران به آدرس: جاده قدیم کرج، میدان شیر پاستوریزه، شادآباد، خیابان 17 شهریور تقاطع عبدالرحیمی، روبروی تهران بتون، انبار شرکت بازرگانی پتروشیمی می باشد. بسته بندی بشکه همراه با پالت چوبی است.برای محصول اپوکسی رزین مایع و جامد محلول در زایلین هزینه حمل 1000 ریال و هزینه بشکه و پالت و بسته بندی 4800 ریال به ازای هر کیلوگرم بر عهده مشتری می باشد. پتروشیمی خوزستان 40 20 122200 شاد آباد سلف 1397/04/10 134420
1397/03/27 پلی وینیل کلراید E6834 پالت پلاستیکی فقط شرکتهای زیر مجموعه اتحادیه چرم و طبق قرارداد سه جانبه منعقده امکان خرید دارند.تحویل ماهشهر، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ، از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد ویژه و اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پتروشیمی اروند 220 50 37849 انبار کارخانه نقدی 1397/03/30 45418
1397/03/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ صرفاً کسانی که دارای قراردادبلندمدت با پتروشیمی تندگویان می باشند امکان خریددارند/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده به فروشنده میباشند/خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده دربازارآزادنمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقض شرکت تجارت صنعت حواله های شرکت مذکوررامتوقف وکدپتروشیمی متخلف مسدود میشود.شرایط انعقادقراردادبلندمدت:1شرکت متقاضی میبایست دارای سابقه خوش حسابی به تاییداداره مالی پتروشیمی تندگویان باشد2شرکتهایی که جزءتولیدکنندگان برندهای بین المللی محسوب می شوندویامحصولات آنهادربرندهای بین المللی مصرف میشودباارائه مدارک مثبته وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان میتوانند متقاضی باشند3درخصوص سایرشرکتها باارائه دلایل توجیهی وبررسی توسط پتروشیمی تندگویان امکان عقدقراردادبلندمدت وجودخواهدداشت/ فروش اعتباری فقط به صورت اعتبارات اسنادی داخلی/صبح روز عرضه شرکتهای متقاضی خرید اعتباری بایستی به تجارت صنعت تعهد ارائه اعتباراسنادی ارائه نمایند/مهلت حمل تا7روزپس ازصدور حواله و پس ازآن مشمول هزینه انبارداری روزانه نیم درصدمی شود. پتروشیمی تندگویان 297 50 72077 انبار کارخانه سلف 1397/04/11 82888