اطلاعیه عرضه مواد پلیمری در بورس کالا

تاریخ عرضه
 
نام کالا
 
نوع بسته بندی
 
مشخصات کالای قابل عرضه
 
تولید کننده
 
حجم کالای قابل عرضه
 
حداقل عرضه
 
قیمت پایه
 
مکان تحویل
 
نوع قرارداد
 
تاریخ تحویل
 
حداکثر قیمت مجاز
 
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از پس از تاریخ سررسید تحویل کالا می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1 درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.خرید به صورت اعتباری تنها در صورت اعتبار سنجی و تایید خریدار از طرف شرکت پتروشیمی جم امکانپذیر می باشد. پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است (خریداران مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 500 ریال به ازای هر کیلوگرم جهت هزینه بسته بندی پرداخت نمایند) واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و عواقب عدم پرداخت وجوه بر عهده خریدار می باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی مدت دار میسر می باشد و اعتبار اسنادی گشایش یافته باید به تایید امور مالی پتروشیمی جم پس از گشایش در مهلت قانونی تسویه برسد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز مبالغ به صورت ساتنا خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی جم 792 50 61920 انبار کارخانه سلف 1397/07/13 309600
1397/06/27 پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر، حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 110 50 39140 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 195700
1397/06/27 پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر . حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 220 50 38957 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 194785
1397/06/27 پلی پروپیلن فیلم ZH525J جامبوبگ واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه الزامی است.خریداران مجاز به صادرات محصولات نمی باشند.داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در سایت بهین یاب الزامی است. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. جامبوبگ 750 کیلوگرمی. حداکثر زمان حمل 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورسی می باشد و پس از آن به صورت روز شمار 3 درصد ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری است. و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد.شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.net اعلام میشود. صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل می باشد. خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. نوید زرشیمی 294 50 52670 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 263350
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. ضمنا شماره حساب 5659050184 بانک ملت جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده معرفی می گردد.عواقب واریز اشتباه مالیات برعهده خریدار می باشد. پتروشیمی غدیر 100 50 38301 انبار کارخانه سلف 1397/07/25 191505
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالاازجمله شرکتهای مستقردر مناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدارو مشتریان گرامی رسانده می شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده در بازارآزاد نمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقص،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و"کد پتروشیمی" شرکت های مختلف مسدود خواهد شد.مهلت حمل تا 7 روز پس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد.شماره حساب 4925781220نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی میگردد.نمادTGMOD641نام تجاری گریدTGMOD640S و از لحاظ کیفی مطابق با اسپکTGMOD640S میباشد.حداقل خرید 11 تن پتروشیمی تندگویان 154 50 59630 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 298150
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. ضمنا شماره حساب 5659050184 بانک ملت جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده معرفی می گردد.عواقب واریز اشتباه مالیات برعهده خریدار می باشد. پتروشیمی غدیر 100 50 38301 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 191505
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالاازجمله شرکتهای مستقردر مناطق آزادوویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات برارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدارو مشتریان گرامی رسانده می شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجازبه فروش محصولات خریداری شده در بازارآزاد نمی باشند.درصورت مشاهده موارد نقص،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف و"کد پتروشیمی" شرکت های مختلف مسدود خواهد شد.مهلت حمل تا 7 روز پس ازصدور حواله وپس ازآن مشمول هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد.شماره حساب 4925781220نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی میگردد.نمادTG645نام تجاری گریدTG640N و از لحاظ کیفی مطابق با اسپکTG640N میباشد.حداقل خرید 11 تن پتروشیمی تندگویان 154 50 57777 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 288885
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 200 50 41949 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 209745
1397/06/27 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 105 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 261250
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی خرید از مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 1- گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2- گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به بهار 97 4- ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. *خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. حداقل خرید 10 تن 10 ردیفه پتروشیمی بندرامام 150 50 48722 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی سلف 4 هفته ای-پالت پلاستیکی 10ردیفه- خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 200 50 53580 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 267900
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پالت 11 ردیفه پاکت کاغذی میباشد .خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد-تسویه نقدی.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های منطقه آزاد و ویژه دریافت می گردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:1.گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2.گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3.مفاصا حساب منتهی به تابستان 97 4. ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 154 50 38301 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 191505
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه هزینه ومسئولیت حمل باخریدارمی باشد.با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ّپرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلیه فاکتورها از طریق سامانه ثامن صادر میشوند و خریداران میبایست دارای کد اقتصادی ثبت شده در سامانه ثامن باشند تا امکان صدور حواله و فاکتور میسر باشد. لازم به توضیح است در صورت عدم ثبت نام مسئولیت عدم تحویل محصول با خریدار می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعدازصدور حواله،به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصدازارزش کالای باقیمانده دریافت میگردد. پتروشیمی مهر 220 50 53385 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 266925
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی پالت پلاستیکی-10 ردیفه/خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال97 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به بهار 97 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد/خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کننددر غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده خواهند شد/حداقل خرید 10 تن /تحویل بندر ماهشهر پتروشیمی بندرامام 150 50 48722 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 220 50 53385 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 266925
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی آریاساسول درفروش خود مالیات بر ارزش افزوده اخذ می نماید . لذا شرکتهای که معاف مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک ارائه نمایند بعد از تائید مدارک ازاداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورود کالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد . ) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/خریداران می بایست نسبت به اعلام سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.خریداران حق صادرات محصول خریداری شده ازبورس کالاراندارند.هزینه پالت پلاستیکی به ازای هر کیلو545ریال دریافت میگردد. پتروشیمی آریا ساسول 110 50 48722 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی آریاساسول درفروش خود مالیات بر ارزش افزوده اخذ می نماید . لذا شرکتهای که معاف مالیاتی میباشند در صورتیکه در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک ارائه نمایند بعد از تائید مدارک ازاداره امور مالیاتی شعبه عسلویه، مبلغ مالیات به خریدار عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف) تاییدیه فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ب) تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار ، مبنی بر ورود کالای به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد) بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ویژه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی (اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل قابل قبول می باشد . ) مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله حداکثر 10 روز/جریمه تاخیر در برداشت کالا روزشمار 3% میباشد/خریداران می بایست نسبت به اعلام سفارش و مشخصات کالا به باربری مربوطه اقدامات لازم را به عمل آورند.خریداران حق صادرات محصول خریداری شده از بورس کالاراندارند.هزینه پالت پلاستیکی به ازای هر کیلو545ریال دریافت میگردد. پتروشیمی آریا ساسول 110 50 53385 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 266925
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی پالت 11 ردیفه پاکت پلاستیکی میباشد .خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد-تسویه نقدی.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های منطقه آزاد و ویژه دریافت می گردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:1.گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2.گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97. 3 .مفاصا حساب منتهی به تابستان 97 4. ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 154 50 38301 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 191505
1397/06/27 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 50 - گرید طبیعی پالت چوبی پالت چوبی. هر پالت حاوی 50 کیسه 25 کیلوگرمی می باشد. پتروشیمی قائد بصیر 60 10 87882 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 439410
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی تحویل ماهشهر، حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ، فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است ، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 154 50 38301 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 191505
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تحویل ماهشهر ، حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ،فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 140 50 37535 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 187675
1397/06/27 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ تحویل ماهشهر ،سلف 10 روزه . حساب شماره 5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی به منظور واریز وجوه مالیات بر ارزش افزوده اعلام می‌گردد ،فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر است، با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می‌باشد ، نرخ فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می‌باشد. پتروشیمی اروند 140 50 37535 انبار کارخانه سلف 1397/07/09 187675
1397/06/27 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 154 50 47487 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 237435
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 جامبوبگ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 150 50 59923 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 299615
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 جامبوبگ تسویه نقدی اعتباری (اعتبار اسنادی) / سلف 28 روزه * مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد./با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به فروشنده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ نماد BG-781 نام تجاری گرید BG-780S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780S میباشد. / خریداران موظف اند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد. پتروشیمی تندگویان 154 50 62097 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 310485
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 جامبوبگ بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف وکد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدودخواهدشد.نماد BG_821 نام تجاری گرید BG_820S بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_820S می باشد.خریداران فروش فوری موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند.در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد. تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان 154 50 65022 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 325110
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ سلف 28روزه/تسویه نقدی/ اعتباری (اعتباری اسنادی و ضمانت نامه)/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد ارزش کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-SB-641نام تجاری گرید TG-SB-(640)Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB-(640)S میباشد/ نوع اعتبار: ضمانت نامه، اعتبار اسنادی. پتروشیمی تندگویان 154 50 61751 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 308755
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی حداقل خرید 22000 کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، 21 روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد پتروشیمی لاله 154 50 48722 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 2004TC00 پالت چوبی حداقل خرید 22000 کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، 21 روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد پتروشیمی لاله 66 50 48722 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت)بسته بندی پالت پلاستیکی - پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی کردستان 120 50 53452 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 267260
1397/06/27 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 154 50 48722 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 243610
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است؛1-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری2-آگهی تاسیس3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات4-اساسنامه(حوزه فعالیت) پلیمر کرمانشاه 120 50 53385 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 266925
1397/06/27 پلی اتیلن ترفتالات نساجی HomBright TG641 جامبوبگ سلف 28روزه/تسویه نقدی/ اعتباری (اعتباری اسنادی و ضمانت نامه)/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد ارزش کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-HB-641نام تجاری گرید TG-HB-(640)Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-HB-(640)S میباشد/ نوع اعتبار: ضمانت نامه، اعتبار اسنادی. پتروشیمی تندگویان 55 50 62223 انبار کارخانه سلف 1397/07/24 311115
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت پلاستیکی امکان خرید برای شرکتهای جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:1-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری2-آگهی تاسیس3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات4-اساسنامه(حوزه فعالیت).*پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است.* پلیمر کرمانشاه 120 50 53580 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 267900
1397/06/27 پلی پروپیلن فیلم HP525J پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6 روز پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری می شود و حداکثر زمان اعتبار حواله 10 روز پس از صدور حواله می باشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزادو ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس کالا الزامی می باشد. بابت هزینه پالت و بسته بندی مبلغ 380ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده آن (414/2) ریال به ازای هر KG محصول اضافه میگردد و می بایست طی فیش جداگانه واریز شود. کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند، دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند.(ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی است) پلی پروپیلن جم 144 50 52670 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 263350
1397/06/27 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال گواهی نامه ارزش افزوده, قسمتی از اساس نامه که نوع فعالیت شرکت مشخص شده است,اگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی آخرین تغییرات الزامی می باشد. لازم به ذکر است ارسال این مدارک برای هر مشتری فقط یک مرتبه کافی می باشد. پتروشیمی مهاباد 120 50 47487 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 237435
1397/06/27 پلی اتیلن سبک خطی 22B01 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال گواهی نامه ارزش افزوده, قسمتی از اساس نامه که نوع فعالیت شرکت مشخص شده است,اگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی آخرین تغییرات الزامی می باشد. لازم به ذکر است ارسال این مدارک برای هر مشتری فقط یک مرتبه کافی می باشد. پتروشیمی مهاباد 120 50 47487 انبار کارخانه نقدی 1397/07/02 237435
1397/06/27 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از پس از تاریخ سررسید تحویل کالا می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1 درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود. پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است (خریداران مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 500 ریال به ازای هر کیلوگرم جهت هزینه بسته بندی پرداخت نمایند) واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و عواقب عدم پرداخت وجوه بر عهده خریدار می باشد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز مبالغ به صورت ساتنا خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی جم 330 50 46725 انبار کارخانه سلف 1397/07/13 233625
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی EPX3130UV پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6 روز پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری می شود و حداکثر زمان اعتبار حواله 10 روز پس از صدور حواله می باشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزادو ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس کالا الزامی می باشد. بابت هزینه پالت و بسته بندی مبلغ 380ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده آن (414/2) ریال به ازای هر KG محصول اضافه میگردد و می بایست طی فیش جداگانه واریز شود. کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند، دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند.(ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی است) پلی پروپیلن جم 110 50 61910 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 309550
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6 روز پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری می شود و حداکثر زمان اعتبار حواله 10 روز پس از صدور حواله می باشد.با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزادو ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند.واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس کالا الزامی می باشد. بابت هزینه پالت و بسته بندی مبلغ 380ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده آن (414/2) ریال به ازای هر KG محصول اضافه میگردد و می بایست طی فیش جداگانه واریز شود. کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند، دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند.(ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی است) پلی پروپیلن جم 144 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی EP440G پالت چوبی زمان مجاز حمل تا 6 روز پس از تسویه نزد بورس بوده و بعد از آن روزانه 3% ارزش معامله مشمول هزینه انبارداری می شود و حداکثر زمان اعتبار حواله 10 روز پس از صدور حواله می باشد. با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران منطقه آزادو ویژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. واریز مالیات بر ارزش افزوده همزمان با تسویه بورس کالا الزامی می باشد. بابت هزینه پالت و بسته بندی مبلغ 380ریال به اضافه مالیات برارزش افزوده آن (414/2) ریال به ازای هر KG محصول اضافه میگردد و می بایست طی فیش جداگانه واریز شود. کارگزاران مشتریان می بایست مدارک از قرار 1-اساس نامه 2-پروانه بهره برداری 3-روزنامه رسمی4-گواهی ثبت نام در نظام ارزش افزوده 5-گواهی ثبت نام مودیان مالیاتی 6-آدرس، تلفن و فکس شرکت،دفتر و یا کارخانه فعال مشتری را از کلیه خریدارانی که برای اولین بار از این شرکت خرید می نمایند، دریافت و همراه ثبت های بورس و فیش بانکی به شرکت پلی پروپیلن جم ارسال نمایند.(ارائه مدارک درخواستی به کارگزاری صباجهاد الزامی است) پلی پروپیلن جم 110 50 58214 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 291070
1397/06/26 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی سلف 14 روزه - داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از سررسید سلف می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 140 50 47487 انبار کارخانه سلف 1397/07/09 237435
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی سلف 14 روزه * داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از سررسید سلف، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. نماد محصول CRP100B در حواله های صادره ARMCRP100B می باشد. پتروشیمی شازند 140 50 64160 انبار کارخانه سلف 1397/07/09 320800
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی **حاوی گرانول های پلیسه و دم دار** داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از تسویه بورسی می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 140 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست* حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از تسویه بورسی ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 100 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 104 20 72646 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 363230
1397/06/26 پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 104 20 69767 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 348835
1397/06/26 پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 25 73100 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 365500
1397/06/26 پلی استایرن انبساطی 300 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 25 73100 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 365500
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 50 48767 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 243835
1397/06/26 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 150 10 87882 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 439410
1397/06/26 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 10 103166 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 515830
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی Z30G کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 110 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی HP552R کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 110 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی C30S کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد. 1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد. 4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. پتروشیمی مارون 110 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد.1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد.4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 6 روز کاری و در صورت تاخیر در برداشت هزینه انبارداری 3% به صورت روز شمار دریافت می گردد پتروشیمی مارون 110 50 53580 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 267900
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N کیسه شرکت های معاف از مالیات ارزش افزوده می بایست مدارک الزامی ذیل را به کارگزار اعلام نمایند، در غیر اینصورت مشمول مالیات بر ارزش افزوده بوده و بایستی مالیات از آنها مطالبه گردد.1- ارائه تائید فعالیت و استمرار فعالیت تولیدی شرکت خریدار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی2-ارائه تائیدیه از اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار محصول مبنی بر ورود کالای خریداری شده به منطقه مربوطه 3-ارائه مفاصاحساب مالیات برارزش افزوده آخرین دوره 3ماهه مالیاتی مربوطه. لازم به ذکر است فروش بدون مالیات بر ارزش افزوده حداکثر معادل سهمیه تعیین شده ی وزارت صنایع برای هرواحد تولیدی به قوت خود باقی و مازاد بر آن با اخذ مالیات بر ارزش افزوده قابل فروش می باشد.4-مشتریان می بایست به محض متوجه شدن مشکل کیفی و یا کمی در مواد خریداری شده، از مصرف آن خودداری نمایند و تا حضور نماینده مهندسی فروش شرکت پتروشیمی مارون جهت بررسی شکایت در آن شرکت و اعلام رأی نهایی کمیته بررسی شکایت، از مصرف مواد مذکور صرف نظر نمایند. در صورت تاخیر در برداشت هزینه انبارداری 3% به صورت روز شمار دریافت می گردد. پتروشیمی مارون 110 50 61920 انبار کارخانه سلف 1397/07/10 309600
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 147 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 147 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 58214 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 291070
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 84 50 58214 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 291070
1397/06/26 پلی پروپیلن نساجی SF060 جامبوبگ کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد). پتروشیمی پلی نار 147 50 52250 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 261250
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 84 50 58214 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 291070
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 59474 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 297370
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی PNR230C پالت چوبی کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر درمناطق ویژه و آزاد تجاری ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده با مسئولیت فروشنده می باشند.ارائه گواهی ارزش افزوده از سوی خریداران الزامی است.(ارائه این مدرک از سوی هر خریدار یکبار می باشد). پتروشیمی پلی نار 120 50 58214 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 291070
1397/06/26 پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی 1- تحویل در انبار فروشنده واقع در عسلویه صورت می پذیرد. 2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 100 25 69767 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 348835
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 54980 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 274900
1397/06/26 پلی پروپیلن شیمیایی ZR348T جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 60944 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 304720
1397/06/26 پلی استایرن انبساطی R200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت میگردد. عرضه به صورت نگهداری وجه می باشد. توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب 120 25 73100 تهران نقدی 1397/07/01 365500
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین تزریقی 62N07UV پالت پلاستیکی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت)بسته بندی پالت پلاستیکی - پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی لرستان 120 50 47565 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 237825
1397/06/26 پلی اتیلن سبک فیلم 2420F3 پالت پلاستیکی امکان خرید برای شرکت های black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.مدت مجاز حمل تا 7 روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبار داری معادل 3% کالای باقی مانده بصورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامیست:گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری_آگهی تاسیس_روزنامه رسمی آخرین تغییرات_اساسنامه(حوزه فعالیت)بسته بندی پالت پلاستیکی - پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است. پتروشیمی کردستان 120 50 53452 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 267260
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین بادی BL3 پالت چوبی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه، به صورت روز شمار دریافت می گردد. ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است:1-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری2-آگهی تاسیس3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات4-اساسنامه(حوزه فعالیت). پلیمر کرمانشاه 120 50 53580 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 267900
1397/06/26 پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 پالت چوبی امکان خریدبرای شرکت های جزو black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/ زمان مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس و پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده ماهانه ،به صورت روز شمار دریافت می گردد.ارائه مدارک ذیل از سوی خریداران الزامی است؛1-گواهی ارزش افزوده و پروانه بهره برداری2-آگهی تاسیس3-روزنامه رسمی آخرین تغییرات4-اساسنامه(حوزه فعالیت) پلیمر کرمانشاه 120 50 53385 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 266925
1397/06/26 پلی اتیلن سبک خطی 22B02 پالت چوبی امکان خرید برای شرکتهای جزء black list سازمان امور مالیاتی وجود ندارد/مهلت مجاز حمل تا هفت روز پس از تسویه بورس، پس از آن هزینه انبارداری معادل 3% کالای باقیمانده به صورت روزشمار دریافت می گردد. ارسال گواهی نامه ارزش افزوده, قسمتی از اساس نامه که نوع فعالیت شرکت مشخص شده است,اگهی تاسیس شرکت و آخرین روزنامه رسمی آخرین تغییرات الزامی می باشد. لازم به ذکر است ارسال این مدارک برای هر مشتری فقط یک مرتبه کافی می باشد. پتروشیمی مهاباد 120 50 47487 انبار کارخانه نقدی 1397/07/01 237435
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 کیسه مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گردد برداشت کالا با تاخیر مشمول 0.3 درصد هزینه انبارداری خواهد بود. پتروشیمی امیرکبیر 200 50 59274 انبار کارخانه سلف 1397/07/01 62237
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 2420H پالت پلاستیکی مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 814 50 49370 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 51838
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 506 50 53536 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 56212
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 پالت چوبی نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه هزینه ومسئولیت حمل باخریدارمی باشد.با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به ّپرداخت 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.بر اساس ابلاغیه سازمان امور مالیاتی کلیه فاکتورها از طریق سامانه ثامن صادر میشوند و خریداران میبایست دارای کد اقتصادی ثبت شده در سامانه ثامن باشند تا امکان صدور حواله و فاکتور میسر باشد. لازم به توضیح است در صورت عدم ثبت نام مسئولیت عدم تحویل محصول با خریدار می باشد.در صورت عدم برداشت ظرف مدت یک هفته بعدازصدور حواله،به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصدازارزش کالای باقیمانده دریافت میگردد. پتروشیمی مهر 220 50 53536 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 56212
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین تزریقی 2200J پالت چوبی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. نرخ های فروش بر اساس تحویل درب کارخانه بوده هزینه و مسئولیت حمل بر عهده خریدار می باشد.مهلت برداشت محصول یک هفته بعد از صدور حواله می باشد.عدم برداشت ظرف مدت یک هفته به عنوان هزینه انبارداری روزانه نیم درصد ارزش کالای باقی مانده لحاظ می گردد. پتروشیمی ایلام 506 50 46920 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 49266
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از پس از تاریخ سررسید تحویل کالا می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1 درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود.خرید به صورت اعتباری تنها در صورت اعتبار سنجی و تایید خریدار از طرف شرکت پتروشیمی جم امکانپذیر می باشد. پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است (خریداران مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 500 ریال به ازای هر کیلوگرم جهت هزینه بسته بندی پرداخت نمایند) واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و عواقب عدم پرداخت وجوه بر عهده خریدار می باشد. فروش اعتباری در قبال گشایش اعتباری اسنادی ریالی داخلی مدت دار میسر می باشد و اعتبار اسنادی گشایش یافته باید به تایید امور مالی پتروشیمی جم پس از گشایش در مهلت قانونی تسویه برسد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز مبالغ به صورت ساتنا خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی جم 1012 50 61249 انبار کارخانه سلف 1397/07/05 64311
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین تزریقی 52518 پالت پلاستیکی زمان مجاز حمل 4 روز از پس از تاریخ سررسید تحویل کالا می باشد و پس از آن هزینه انبارداری به ازاء هر هفته 1 درصد از ارزش ریالی کالای حمل نشده به صورت روز شمار محاسبه و از خریداران دریافت می شود. پرداخت مبلغ 545 ریال بابت هزینه پالت پلاستیکی و مالیات بر ارزش افزوده آن به ازای هر کیلوگرم طی فیش جداگانه الزامی است (خریداران مشمول معافیت مالیات بر ارزش افزوده مبلغ 500 ریال به ازای هر کیلوگرم جهت هزینه بسته بندی پرداخت نمایند) واریز مبلغ مالیات بر ارزش افزوده و هزینه بسته بندی در زمان تسویه الزامی می باشد و عواقب عدم پرداخت وجوه بر عهده خریدار می باشد.با توجه به مشکلات به وجود آمده، از واریز مبالغ به صورت ساتنا خودداری شود در غیر اینصورت مسئولیت تاخیر در صدور حواله به عهده خریدار می باشد. پتروشیمی جم 506 50 46920 انبار کارخانه سلف 1397/07/05 49266
1397/06/20 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA پالت چوبی سلف 14 روزه - داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از سررسید سلف می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 47487 انبار کارخانه سلف 1397/07/03 49861
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B پالت چوبی سلف 14 روزه * داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*.حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از سررسید سلف، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. نماد محصول CRP100B در حواله های صادره ARMCRP100B می باشد. پتروشیمی شازند 500 50 64528 انبار کارخانه سلف 1397/07/03 67754
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی HP552R پالت چوبی داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از تسویه بورسی می باشد و پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 200 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی Z30S پالت چوبی *محصول خروجی کامپاندر *. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست* حداکثر زمان حمل تا 7روز پس از تسویه بورسی ، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 300 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی اتیلن سبک خطی 0209AA جامبوبگ مالیات بر ارزش افزوده به شماره حساب 163416187 بانک رفاه به همراه شناسه مشتری در پتروشیمی امیرکبیر واریز گرددمهلت برداشت کالا حداکثر تا 6روز کاری بعد از اعلام بار توسط فروشنده می باشد در صورت تاخیر 0.3 درصد مقدار بارگیری نشده هزینه انبارداری روز شمار دریافت می گردد.ارائه مستندات مربوط به ورود محصول خریداری شده شرکتهای مستقر در مناطق آزاد تجاری به مناطق مذکور حداکثر دو هفته پس از تحویل آخرین محموله الزامی می باشد. پتروشیمی امیرکبیر 200 50 47487 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 49861
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S60 پالت پلاستیکی پالت 11 ردیفه پاکت کاغذی میباشد .خرید از سامانه مازاد عرضه(مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق میباشد-تسویه نقدی.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های منطقه آزاد و ویژه دریافت می گردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد:1.گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2.گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3.مفاصا حساب منتهی به بهار 97 4. ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد.خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 506 50 41694 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 43778
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ در صورت عدم بارگیری ظرف ده روز از تاریخ صدور حواله روزانه نیم درصد هزینه انبارداری از مشتری اخذ خواهد شد. ضمنا شماره حساب 5659050184 بانک ملت جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده معرفی می گردد.عواقب واریز اشتباه مالیات برعهده خریدار می باشد. پتروشیمی غدیر 100 50 38742 انبار کارخانه سلف 1397/07/18 40679
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 0190 پالت پلاستیکی واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 10 روز و پس از آن جریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3% می باشد هزینه پالت هرکیلو545ریالتمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید.شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشنداگر در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از اداره امور مالیاتی مبلغ مالیات عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف)تاییدیه و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی ب)تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار،مبنی بر ورودکالا به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی(اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل ) خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری اقدام نمایند ومشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده به همراه مدارک تسویه هستندو مسئولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری پتروشیمی آریا ساسول 770 50 49370 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 51838
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 پالت پلاستیکی واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 10 روز و پس از آن جریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3% می باشد هزینه پالت هرکیلو545ریالتمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید.شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشنداگر در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از اداره امور مالیاتی مبلغ مالیات عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف)تاییدیه و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی ب)تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار،مبنی بر ورودکالا به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی(اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل ) خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری اقدام نمایند ومشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده به همراه مدارک تسویه هستندو مسئولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری پتروشیمی آریا ساسول 990 50 53536 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 56212
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ پالت پلاستیکی واریز هزینه مالیات و پالت همزمان با تسویه الزامی است مدت زمان حمل محصول از تاریخ تسویه بورسی حداکثر 10 روز و پس از آن جریمه تاخیر در برداشت روزشمار 3% می باشد هزینه پالت هرکیلو545ریالتمامی خریداران میبایست مالیات را پرداخت نماید.شرکتهای که مشمول معافیت مالیاتی میباشنداگر در بازه زمانی گزارشات فصلی آریاساسول مدارک معافیت ارائه نمایند بعد از تائید مدارک از اداره امور مالیاتی مبلغ مالیات عودت میگردد.مدارک الزامی جهت اداره امور مالیاتی الف)تاییدیه و استمرار فعالیت تولیدی خریدار در مناطق آزاد ویژه اقتصادی ب)تاییدیه اداره کل گمرک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خریدار،مبنی بر ورودکالا به منطقه مربوطه (مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مقصد)بارنامه تایید شده گمرک منطقه ویژه مربوطه یا نامه از گمرک منطقه ج) مفاصا حساب مالیات آخرین دوره سه ماهه مالیاتی از اداره کل امور مالیاتی(اظهارنامه گزارش فصلی مالیات بر ارزش افزوده 3 ماهه قبل ) خریداران می بایست نسبت به اعلام شماره سفارش و مشخصات کالا به باربری اقدام نمایند ومشتریان جدید ملزم به ارائه گواهی مالیات بر ارزش افزوده به همراه مدارک تسویه هستندو مسئولیت عدم صدور سفارش به عهده مشتری پتروشیمی آریا ساسول 110 50 50210 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 52720
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZR340R جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 59544 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 62521
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین بادی 0035 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازاد عرضه (مچینگ)با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد-تسویه به صورت نقدی- با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکتهای مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد.چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به زمستان 96 4-ارائه گواهی ورودبه منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی -شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد- خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر این صورت شامل هزینه انبارداری روزانه0/5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. پتروشیمی بندرامام 500 50 53731 انبار کارخانه سلف 1397/07/10 56417
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 0200 پالت پلاستیکی خرید از سامانه عرضه با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد/تسویه به صورت نقدی/بامسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات برارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد/چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند معاف از مالیات برارزش افزوده می باشد:1-گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال97 2-گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و وِیژه معتبر تا پایان سال97 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به بهار 97 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی/شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد/خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کننددر غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقیمانده خواهند شد/حداقل خرید 10 تن /تحویل بندر ماهشهر پتروشیمی بندرامام 200 50 49370 انبار کارخانه سلف 1397/07/10 51838
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی ZH550J جامبوبگ خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 210 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZH515MA جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 55050 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 57802
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی ZH510L جامبوبگ خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 504 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی RP340R پالت پلاستیکی *مخصوص تولیدکنندگان سرسوزن و سرنگ می باشد. *بسته بندی: پالت پلاستیکی* داشتن پروانه بهره برداری مرتبط در سایت بهین یاب الزامیست.خریداران میبایست در زمان حمل کالا به همان تعداد خرید پالت پلاستیکی تحویل انبار فروشنده دهند در غیر اینصورت بابت هزینه هر پالت ومالیات آن مبلغ یکصد ونه هزار تومان جداگانه پرداخت نمایند*درج کدشناسه پتروشیمی شرکت شازند وشماره ثبت خریدار درثبت سفارش الزامیست*. حداکثر زمان حمل تا 7 روز پس از سر رسید سلف، پس از آن دستورالعمل داخلی شازند اعمال می گردد. پتروشیمی شازند 1500 50 59544 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 62521
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی ZH552R جامبوبگ خرید اعتباری صرفا برای ارائه دهندگان ضمانت نامه بانکی مقدور می باشد. با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 756 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332C جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 210 50 58284 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 61198
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZB332L جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 58284 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 61198
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S70 پالت چوبی عدم بارگیری در موعد مقرر موجب اعمال جریمه انبارداری بر اساس مقررات پتروشیمی آبادان خواهد شد. خریدار موظف است باربری خود را در سربرگ شرکت به پتروشیمی آبادان بشماره 06153260190 فکس کند. پتروشیمی آبادان 200 50 42432 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 44553
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازادعرضه با شرایط رینگ معاملاتی درتالارمنطبق میباشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد .چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت ازپرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه اسقرارومجوز فعالیت در مناطق آزادو ویژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی. شایان ذکر است صدور حواله برای منشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدراک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل مکنند و در غیر اینصورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقی مانده خواهند بود - پالت پلاستیکی 11ردیفه - پاکت پلاستیکی -حداقل خرید 22 تن پتروشیمی بندرامام 506 50 38742 انبار کارخانه سلف 1397/07/10 40679
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZB548R جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 168 50 58284 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 61198
1397/06/20 پلی پروپیلن شیمیایی ZB440L جامبوبگ با مسئولیت این شرکت کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند. پرداخت مبلغ مالیات برارزش افزوده هم زمان با تسویه در بورس کالا الزامی است. خریداران مجاز به صادرات محصولات نمیباشند. چنانچه خریداران حداکثر پس از 6 روز کاری از تاریخ تسویه بورس نسبت به تحویل و حمل محصولات خریداری شده اقدام ننمایند، روزانه 3% ارزش بهای معامله مشمول هزینه های انبارداری میشود و اعتبار حواله های این شرکت 20 روز پس از تاریخ صدور حواله میباشد و پس از آن حواله ابطال و پس از کسر جریمه های متعلقه مابقی وجه خرید به حساب خریدار واریز می گردد (در زمان خرید اعلام شماره حساب خریدار اجباری میباشد)صدور حواله به منزله اعلام آماده بودن محصول جهت حمل میباشد. شماره حواله خریداران از طریق سامانه www.asaneh.netاعلام میشود. داشتن پروانه بهره برداری مرتبط و ثبت نام در بهین یاب الزامی می باشد نوید زرشیمی 105 50 58284 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 61198
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی خرید از سامانه مازادعرضه با شرایط رینگ معاملاتی درتالارمنطبق میباشد.با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت میگردد .چنانچه شرکتی مدارک ذیل را ارائه کند طبق قانون معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشد: 1-گواهینامه معافیت ازپرداخت مالیات برارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال96 2-گواهینامه اسقرارومجوز فعالیت در مناطق آزادو ویژه معتبر تا پایان سال96 3-مفاصا حساب مالیات برارزش افزوده دوره منتهی به تابستان96 4-ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی. شایان ذکر است صدور حواله برای منشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده میباشد منوط به ارائه مدراک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل میباشد خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل مکنند و در غیر اینصورت شامل هزینه انبار داری روزانه 0.5 درصد ارزش محصول باقی مانده خواهند بود - پالت پلاستیکی 11ردیفه - پاکت کاغذی - حداقل خرید 22 تن پتروشیمی بندرامام 506 50 38742 انبار کارخانه سلف 1397/07/10 40679
1397/06/20 پلی استایرن معمولی 1551 پالت پلاستیکی 1- تحویل در انبار فروشنده واقع در عسلویه صورت می پذیرد. 2 - درصورت عدم برداشت کالا تا 5 روز کاری پس از تسویه بورسی، 3 درصد هزینه انبارداری نسبت به کالای باقیمانده به صورت روزشمار محاسبه و دریافت می گردد. 3 - با مسئولیت فروشنده کلیه خریداران از جمله خریداران مناطق آزاد و ويژه ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند. پتروشیمیایی تخت جمشید پارس 200 25 70462 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 73985
1397/06/20 پلی استایرن مقاوم 7240 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 552 20 73109 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 76764
1397/06/20 پلی استایرن معمولی 1540 پالت پلاستیکی هر محموله یک پالت 1375 کیلوگرمی می باشد. در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 152 20 70462 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 73985
1397/06/20 پلی استایرن انبساطی 200 جامبوبگ در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 50 25 73450 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 77122
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 0075 پالت پلاستیکی خرید از مازاد عرضه (مچینگ) با شرایط رینگ معاملاتی در تالار منطبق می باشد- تسویه به صورت نقدی با مسئولیت شرکت تجارت صنعت پتروشیمی مالیات بر ارزش افزوده از شرکت های مناطق آزاد و ویژه دریافت می گردد. چنانچه شرکتی مدارک زیر را ارائه کند طبق قانون معاف از مالیات بر ارزش افزوده می باشد. 1- گواهینامه معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده صادره از اداره دارایی مربوطه معتبر تا پایان سال 97 2- گواهینامه استقرار و مجوز فعالیت در مناطق آزاد و ویژه معتبر تا پایان سال 97 3- مفاصا حساب مالیات بر ارزش افزوده دوره منتهی به بهار 97 4- ارائه گواهی ورود به منطقه آزاد مربوط به خرید قبلی شایان ذکر است صدور حواله برای مشتریانی که معاف از پرداخت ارزش افزوده می باشد منوط به ارائه مدارک فوق الذکر به صورت کپی برابر اصل می باشد. *خریداران تا یک هفته بعد از صدور حواله باید محصول خریداری شده را حمل کنند در غیر اینصورت شامل هزینه انبارداری روزانه 0.5% ارزش محصول باقی مانده خواهند شد. حداقل خرید 10 تن 10 ردیفه پتروشیمی بندرامام 200 50 49370 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 51838
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 جامبوبگ سلف 28روزه/تسویه نقدی/ اعتباری ( اعتباری اسنادی و ضمانت نامه) / با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد ارزش کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-SB-641نام تجاری گرید TG-SB-(640)Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB-(640)S میباشد/ نوع اعتبار: ضمانت نامه، اعتبار اسنادی. پتروشیمی تندگویان 407 50 61633 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 64714
1397/06/20 پلی اتیلن سنگین دورانی 3840UA پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 750 50 48970 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 51418
1397/06/20 اکریلونیتریل بوتادین استایرن 0150 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 10 88848 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 93290
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی RG1102XK جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 3.5 ~ 4.0 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 210 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 اکریلو نیتریل بوتادین استایرن SV0157NW2803 پالت پلاستیکی در صورت عدم برداشت کالا تا 7 روز کاری پس از تسویه بورسی ، 3% هزینه انبار داری بصورت روز شمار نسبت به کالای باقیمانده محاسبه و دریافت می‌گردد. پتروشیمی تبریز 100 10 104300 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 109515
1397/06/20 پلی پروپیلن نساجی RG1102XL جامبوبگ جامبو 750 کیلو گرمی ، گرید رافیا ، mfi 5.1 ~ 6 ، جهت اولین خرید ارائه مدارک شناسایی کامل شرکت الزامیست ، خریدار اجازه صادرات محصول را ندارد ، در صورت عدم حمل کالا تا هفت روز پس از تسویه بورسی، روزانه 3% ارزش کالا بابت انبارداری اخذ خواهد شد. با مسوولیت فروشنده در صورت فروش کالا به شرکتهای مناطق آزاد ویژه اقتصادی (معاف از مالیات) 9% مالیات بر ارزش افزوده اخذ می گردد . ارائه گواهینامه ثبت نام اشخاص حقوقی در نظام مالیات بر ارزش افزوده دارای تاریخ معتبر الزامیست. پتروشیمی رجال 210 50 52320 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 54936
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG645 جامبوبگ سلف 28 روزه/تسویه نقدی/اعتباری ( اعتبار اسنادی و ضمانت نامه)/ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/ خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد/نماد TG-SB-645نام تجاری گرید TG-SB-(640)Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-SB-(640)N میباشد/ نوع اعتبار: ضمانت نامه، اعتبار اسنادی. پتروشیمی تندگویان 1276 50 59871 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 62864
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD جامبوبگ سلف 28روزه/تسویه نقدی/اعتباری/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند در صورت مشاهده موارد نقض،حواله های شرکتهای مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند درغیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روز شمار نیم درصد ارزش کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد /نماد TG-MOD-641نام تجاری گرید TG-MOD-(640)Sبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک TG-MOD-(640)S میباشد/شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی میگردد. پتروشیمی تندگویان 1155 50 59516 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 62491
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG785 جامبوبگ سلف 28 روزه - *تسویه:نقدی-اعتباری (اعتبار اسنادی) * مهلت حمل تا 7 روز پس از صدور حواله و پس از آن مشمول هزینه انبارداری می باشد./با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می باشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند. در صورت مشاهده موارد نقض، حواله های شرکت های مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/نماد BG-785 نام تجاری گرید BG-780N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG-780N میباشد. / خریداران موظف اند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند در غیر اینصورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد. پتروشیمی تندگویان 1870 50 60916 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 63961
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 جامبوبگ سلف 28روزه/تسویه نقدی/اعتباری/با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکتهای مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده میباشند/به اطلاع کلیه کارگزاران و مشتریان میرساند که خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریدارای شده در بازار آزاد نمیباشند در صورت مشاهده موارد نقض،حواله های شرکتهای مذکور متوقف و کد پتروشیمی شان مسدود خواهد شد/خریداران موظف اند ظرف یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند درغیر اینصورت هزینه انبارداری به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد ارزش کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت میگردد /نوع اعتبار:ضمانت نامه ، اعتبار اسنادی/نماد TG-645نام تجاری گریدTG-640Nبوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپکTG-640Nمیباشد/ پتروشیمی تندگویان 1595 50 57668 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 60551
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TX00 پالت چوبی حداقل خرید 22000 کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، 21 روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد پتروشیمی لاله 352 50 49370 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 51838
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 2100TN00 پالت چوبی حداقل خرید 22000 کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، 21 روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد پتروشیمی لاله 110 50 54164 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 56872
1397/06/20 پلی اتیلن سبک فیلم 2102TN42 پالت چوبی حداقل خرید 22000 کیلوگرم می‌باشد، ضمنا یادآور میشود مدت زمان حمل محصول از تاریخ صدور حواله ، 21 روز می باشد و درصورت عدم برداشت بصورت روزشمار 3 درصد ارزش کالای باقیمانده بعنوان حق انبارداری دریافت می گردد پتروشیمی لاله 110 50 49370 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 51838
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 پالت پلاستیکی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد.شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده:5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی اعلام میگردد. پتروشیمی اروند 220 50 38742 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 40679
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده:5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی اعلام میگردد.فروش اعتباری فقط با ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد. پتروشیمی اروند 500 50 37967 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 39865
1397/06/20 پلی وینیل کلراید E7044 پالت پلاستیکی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده:5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی اعلام میگردد.فروش اعتباری فقط با ارائه ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد. پتروشیمی اروند 330 50 39406 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 41376
1397/06/20 پلی اتیلن ترفتالات بطری BG845 جامبوبگ بامسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشد.به اطلاع کلیه کارگزاران خریدار و مشتریان گرامی رسانده شودکه خریداران محصولات پتروشیمی مجاز به فروش محصولات خریداری شده در بازار آزاد نمی باشند.در صورت مشاهده موارد نقض،شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس حواله های شرکت مذکور را متوقف وکد پتروشیمی شرکت های متخلف مسدودخواهدشد.نماد BG_845 نام تجاری گرید BG_840N بوده و از لحاظ کیفی مطابق با اسپک BG_840N می باشد.خریداران فروش فوری موظفند ظرف مدت یک هفته از صدور حواله اقدام به برداشت محصول نمایند.در غیر این صورت بابت هزینه انبارداری و جبران خسارت ناشی از انباشت کالا در انبارهای محصول مجتمع به صورت روزشمار و روزانه نیم درصد مبلغ کالای باقیمانده در زمان حمل از خریدار دریافت می گردد.شماره حساب 4925781220 نزد بانک ملت شعبه منطقه ویژه پتروشیمی ماهشهر جهت پرداخت مابه التفاوت هزینه حمل معرفی می گردد.تسویه اعتباری به صورت اعتبار اسنادی می باشد. پتروشیمی تندگویان 55 50 64333 انبار کارخانه سلف 1397/07/17 67549
1397/06/20 پلی وینیل کلراید S65 جامبوبگ با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده:5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی اعلام میگردد.فروش اعتباری فقط با ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد. پتروشیمی اروند 500 50 37967 انبار کارخانه سلف 1397/07/03 39865
1397/06/20 پلی وینیل کلراید E6644 پالت پلاستیکی با مسئولیت عرضه کننده کلیه خریداران کالا از جمله شرکت های مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده کالای خریداری شده به فروشنده می باشند.نرخ های فروش براساس تحویل درب کارخانه بوده ،هزینه و مسئولیت حمل به عهده خریدار می باشد.شماره حساب جهت واریز مالیات بر ارزش افزوده:5777777784 بانک ملت نزد شعبه مستقل مرکزی اعلام میگردد.فروش اعتباری فقط با ضمانت نامه بانکی معتبر امکان پذیر می باشد. پتروشیمی اروند 220 50 39590 انبار کارخانه نقدی 1397/06/25 41569