قیمت مواد پت (پلی اتیلن ترفتالات PET)

گروه پلیمریگریدکاربردتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروز رسانی
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG641    1397/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG821 Lottechem کو آپ1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)Super Bright    1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG781 پتروشیمی تندگویان10,435 1397/03/23
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG785 پتروشیمی تندگویان9,175 1397/02/30
پلى اتيلن ترفتالات (PET)BG825 پتروشیمی تندگویان9,220 1397/02/30
پلی اتیلن ترفتالات (PET)BG 821 تندگویان10,090درب پتروشیمی1397/03/23
پلی اتیلن ترفتالات (PET)761    1397/04/03
پلى اتيلن ترفتالات (PET)821بطريTK Chemical TEX PET1397/04/03
پلی اتیلن ترفتالات (PET)TG645 تندگویان  1397/04/03