لیست قیمت مواد صنعتی

نام پلیمرگریدتولید کنندهقیمت (تومان)توضیحاتتاریخ بروزرسانی
پلی آمید 6 (PA6)KN136  ساده بی رنگ1396/12/27
پلی آمید 6.6 (PA66)U166ER  کوپلا1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)AESZ4  تایوان1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)F223آکلون -Akulon  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)B70LBASF - آلمان  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)25BT   1396/12/27
پلی آمید 6,6 (PA66)A70LBASF - آلمان  1396/12/27
پلی آمید 6.6 (PA66)A70SBASF - آلمان  1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)NA40 NL E   1396/12/27
پلی آمید 4.6TW 371Stanyl-DSM Nylon 461396/12/27
پلی آمید 4,6TW 441Stanyl-DSM Nylon 461396/12/27
پلی آمید 12L20LEMS  1396/12/27
پلی آمید 6,12 PA 6 12   1396/12/27
پلی آمید 4.6TW 341Stanyl-DSM Nylon 461396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)101-63658Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)101FBKB009Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 6.6 (PA66)101FNC010Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)101TBKB009Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 6,6 (PA66)101LBKB080Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 6,6 (PA66)101NC 010 DZytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)FG 101 NC 010Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)RSLC 1010NC010Zytel(زایتل)  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)K125DSM-آکلون  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)F136DSM-آکلون  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6) NB 40 GR 30 N100تکومید  الیاف دار 1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)NB 40 NLEتکومید ساده1396/12/27
پلی آمید 12L16LEMS  1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)K224-G6تقویت شده با الیاف شیشه  DSM-آکلون1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)16690 نچرال الیاف دار    1396/12/27
پلی آمید 66 (PA66)21SPC  Vydyne1396/12/27
پلی آمید 612612   1396/12/27
پلی آمید 6 (PA6)U160ERکره  کوپلا1396/12/27
پلی استال (POM)K300Kolon هستافرم1396/12/27
پلی استال (POM)N109 LD   1396/12/27
پلی استال (POM)FM090   1396/12/27
پلی استال (POM)SB35   1396/12/27
پلی استال (POM)PO20 NL MB   1396/12/27
پلی استال (POM)M90   1396/12/27
پلی استال (POM)MC90   1396/12/27
پلی استال (POM)511DP-BK 402   1396/12/27
پلی استال (POM)500P NC 010  Delrin-دلرین 1396/12/27
پلی استال (POM)501S NC010Delrin-دوپونت  1396/12/27
پلی کربنات (PC)PC 1100هنام حاوی آنتی یو وی1396/12/27
پلی کربنات (PC)110 PCchi mei - تایوان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)3113   1396/12/27
پلی کربنات (PC)3127   1396/12/24
پلی کربنات (PC)ET UV 130   1396/12/27
پلی کربنات (PC)2807بایر آلمان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)9415بایر آلمان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)6265بایر آلمان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)500RGE  Lexan1396/12/27
پلی کربنات (PC)920GE  Lexan1396/12/27
پلی کربنات (PC)166FGE Lexan1396/12/27
پلی کربنات (PC)1023R سامسونگ  1396/12/27
پلی کربنات (PC)PGPC 0712پتروشیمی خوزستان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)PGPC 1215پتروشیمی خوزستان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)PGPC 1518پتروشیمی خوزستان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)2405   1396/12/27
پلی کربنات (PC)2447   1396/12/27
پلی کربنات (PC)3025   1396/12/27
پلی کربنات (PC)1822OFF1خوزستان  1396/12/27
پلی کربنات (PC)1522OFF1خوزستان  1396/12/27
پلی کرینات (PC)1100  بدون یو وی 1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 205  اکریلیک1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 207  اکریلیک1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)CM 211  اکریلیک1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)V020  آکریلیک1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)830LG آکریلیک1396/12/27
پلی متیل متاکریلات (PMMA)VH-001Mitsubishi  1396/12/27
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)5020   1396/12/27
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)PB70   1396/12/27
پلی بوتیلن ترفتالات (PBT)1100-211X  تایوان1396/12/27
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC670LG  1396/12/27
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC370LG  1396/12/27
ترموپلاستیک الاستومر اولفینی (POE)LC565LG  1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)1316  18%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VS 430  18%- هونام1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 910  28% - هنام1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)ES 18002  18%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)1328  28%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA 800   1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)7350Formosa  1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 FSamsung-Total 18%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)E 180 SSamsung Total 18%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)VA900  28%1396/12/27
پلی اتیلن وینیل استات (EVA)1528  28%1396/12/27
PC/ABS6600SABIC Flame Retardant1396/12/27
کامپاند پلی اتیلنIPG-PE   1396/12/27
کامپاند پلی پروپیلنIPG-PP   1396/12/27
کامپاند پلی آمید IPG-PA   1396/12/27
کامپاند پلی آمید الیاف دار (تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PA30GF   1396/12/27
پلی پروپیلن الیاف دار(تقویت شده با الیاف شیشه)IPG-PP30GF   1396/12/27