مواد شیمیایی

مواد شیمیایی و افزودنیهای پلیمری ارائه شده توسط آیتک پلیمر عبارتند از:

1- الیاف شیشه

2- استابیلایزرهای PVC

3- انواع پلاستیسایزر

4- انواع کوپلینگ ایجنت

5- چسب های پلیمری

6- پودر تيتان ( تيتانيوم دي اكسايد)

7- انواع ادیتیوها