کاربردهای محصولات

پلیمرها در بسیاری از صنایع مورد مصرف قرار می گیرند. برخی از صنایعی که مصرف کننده پلیمرها می باشند شامل صنایع بسته بندی، لوازم خانگی، صنایع خودرو، صنایع بهداشتی و دارویی، کشاورزی و ساختمان سازی می باشند. آیتک پلیمر با کادر متخصص در زمینه تولید و طراحی  محصول، با ارائه راهکارهای فنی و مهندسی پاسخگوی نیازهای صنایع مختلف به مواد پلیمری می باشد.